Rizik da nas neko napadne je prisutan gotovo svaki dan i u gotovo svakoj situaciji. Iako ova rečenica deluje paranoično, ne može se osporiti njena istinitost i realnost. U svetu se na dnevnom nivou dešavaju napadi poput silovanja, uličnih pljačkanja, provala u kuće ili stanove, fizički i verbalni napadi nasilnih osoba različitog tipa i različito motivisanih... Svi su potencijalne žrtve, ali izjave poput „Meni to ne može da se desi“ ili „Baš će se meni to desiti“ nažalost odražavaju način razmišljanja većine ljudi odnosno njihovu nesposobnost i nezainteresovanost da se bave problemima drugih, sve dok ti problemi ne postanu i njihovi. Moralni deficit i mutacija društva u jednu nestabilnu masu koja polako gubi sposobnost razlikovanja dobrog od lošeg, moralnog od nemoralnog, ispravnog od neispravnog, dovodi do povećanja nasilja i agresivnosti u svim segmentima življenja i u svim uzrasnim dobima. Naučno-tehnološki razvitak doneo je čovečanstvu mnoge promene, kako pozitivne - tako i negativne, između ostalog, zahvaljujući ovom razvoju danas je ljudima omogućen pristup i razmena ogromne količine informacija. Nažalost, među sadržajima koji su dostupni nalazi se veliki broj istih koji u sebi sadrže elemente nasilja, nemorala i drugih negativnih elemenata koji utiču na podsticanje takvog ponašanja.

 

Sve navedeno opravdanje nalazi u pokušaju da se objasni složenost samog akta napada, bilo fizičkog ili verbalnog. Naime, razlog napada se ne može objasniti niti razumeti analizom i interpretacijom događaja koji su se dogodili neposredno pre, u toku ili posle ataka na određenu individuu ili grupu. Nasilničko, siledžijsko i drugi srodni oblici ponašanja predstavljaju oblik kulminacije nekvalitetno formirane ličnosti, odsustvo etike, morala, savesti i nesposobnost da se kritički pravilno pristupi analizi ličnih postupaka. Tokom celog života individua je izložena uticajima sredine koja je okružuje. Veliku ulogu u formiranju ličnosti ima porodica, od čijeg uticaja u ranim fazama razvoja će u velikoj meri zavisiti kako će individua reagovati na nadražaje koje prima iz ostalih izvora (škola, razne društvene i sportske organizacije, televizija, radio, internet...). Na bazi usvojenih moralnih vrednosti, izgrađenog karaktera i stečenog znanja, pojedinac će obrađivati spoljašnje informacije i izgraditi određenu predstavu o svetu u kojem živi, o ispravnim i neispravnim postupcima u određenim situacijama i moralnim načelima uopšte. Sve ovo ne pokušava i ne može da opravda fizičko, psihičko ili bilo koji drugi vid nasilja jedne osobe nad drugom. Ovim se samo ističe da se analiziranje napada ne može svesti samo na fizičku stranu istog, i da je sama pojava mnogo složenija.

 

Razumevanje ovakvog pristupa problematici logički nadovezuje da se samoodbrana ne može i ne sme svesti samo na fizički deo, odnosno samo na učenje odgovarajućih tehnika samoodbrane i sticanje fizičkih sposobnosti u skladu sa njima, koje će nam pomoći da u datoj situaciji pravovremeno i pravilno odreagujemo, kako bi zaštitili sebe ili nekog drugog. Savremeno društvo u kojem živimo, prezasićeno negativnim uticajima iz različitih izvora, iziskuje da se posebna pažnja posveti usmerenom razvoju svih dimenzija ličnosti. Kako bi za krajnji rezultat individua bila sposobna da pravilno filtrira informacije koje prima, da bude intelektualno, moralno i karakterno osposobljena za suprostavljanje negativnim uticajima i da u prvom redu izbegava konfliktne situacije i pozitivno utiče na osobe oko sebe, a takođe da bude sposobna da fizički odreaguje ukoliko je to potrebno.

 

Ćeran Petar.

 

 

Copyright © 2009 by Samodbrana.org. All Rights Reserved