Kada se govori o Samoodbrani na ovom sajtu i u Klubu Samoodbrane "STAV", misli se na Kombinovane Borilačke Veštine u Cilju Samoodbrane, odnosno MMA Self Defense.

 

Samoodbrana predstavlja skup odgovarajućih fizičkih veština i sposobnosti (tehnike samoodbrane), zatim verbalnih veština, sposobnosti procenjivanja i predviđanja situacija kao i usvajanje ispravnih moralnih načela i karakternih osobina koje nam mogu pomoći da uspešno izbegenemo, da se odupremo ili u ekstremnom slučaju preživimo nasilnički napad.

 

Samoodbrana obuhvata razvoj svih dimenzija ličnosti, a ne samo njenu fizičku stranu. Ona počinje mnogo pre nego što dođe do fizičkog napada. U razgovoru sa osobom koja potencijalno može da bude napadač, način na koji vodimo razgovor sa istom već predstavlja integralni deo samoodbrane i odnosi se na verbalne veštine koje nam mogu pomoći da do fizičkog napada uopšte ne dođe. Sposobnosti procenjivanja i predviđanja situacija nam omogućuju da racionalno procenimo atmosferu i ponašanje drugih u našoj neposrednoj blizini i na vreme prilagodimo svoje ponašanje ili napustimo konkretnu sredinu kako bi izbegli mogući bilo fizički ili verbalni napad. Usvojena ispravna moralna načela, karakterne osobine i druge kvalitetne psihičke karakteristike kao rezultat formiraće osobu koja nema potrebu da se samopotvrđuje kroz verbalne konflikte ili fizičkom nadmoćnošću i postaje inicijator, a ne onaj ko treba da izbegne problematičnu situaciju.

Sve navedeno nikako ne postavlja fizičku stranu samoodbrane u drugi plan. Ovladavanje tehnikama samoodbrane mora biti prioritetan, ali svoju suštinu ovaj trening ostvaruje samo ako je sinhronizovan sa razvojem ostalih dimenzija ličnosti.

 

Ćeran Petar.

 

 

Kompletan sadržaj na internet stranici www.samoodbrana.org odnosi se isključivo na samoodbranu kao aktivnost koja je srodna borilačkim veštinama i sportovima,

odnosno ne pokušava da se predefeiniše ili utiče na samoodbranu kao termin koji je definisan u zakonu.

 

 

Copyright © 2009 by Samodbrana.org. All Rights Reserved